-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

รหัสโรงเรียน : 140335

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 15 – นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075501190

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวิเชียรมาตุ 3

-- advertisement --