-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

รหัสโรงเรียน : 140331

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 142 วิเศษกุล ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง 92000

โทรศัพท์ : 075218792

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

-- advertisement --