-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

รหัสโรงเรียน : 140354

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 เทศบาล 11 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง 92170

โทรศัพท์ : 075299033

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวัสดิ์รัตนาภิมุข

-- advertisement --