-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหนองทะเลวิทยา

รหัสโรงเรียน : 010236

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 288 กระบี่ – เขาทอง หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่ 81000

โทรศัพท์ : 075- 682735

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหนองทะเลวิทยา

-- advertisement --