-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 140357

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 42 บ้านนา-หาดสำราญ หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง 92120

โทรศัพท์ : 075208791

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนหาดสำราญวิทยาคม

-- advertisement --