โลโก้โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง

รหัสโรงเรียน : 140348

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 329 เดชภักดี ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075294106

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนห้วยนางราษฎร์บำรุง