-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

รหัสโรงเรียน : 010246

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 2 เพชรเกษม อ่าวลึกใต้ อ่าวลึก กระบี่ 81110

โทรศัพท์ : 075619068

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนอ่าวลึกประชาสรรค์

-- advertisement --