-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

รหัสโรงเรียน : 010250

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 197 เพชรเกษม เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่ 81130

โทรศัพท์ : 075691470

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง

-- advertisement --