-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนในเตาพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนในเตาพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 140350

เขตการศึกษา : สพม.เขต 13

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 156 – ในเตา ห้วยยอด ตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075 – 578234

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนในเตาพิทยาคม

-- advertisement --