-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกะทู้วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกะทู้วิทยา

รหัสโรงเรียน : 400061

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 51 วิชิตสงคราม กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076321311

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกะทู้วิทยา

-- advertisement --