-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกะปงพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกะปงพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 330177

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 14 – เหมาะ กะปง พังงา 82170

โทรศัพท์ : 076-499108

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกะปงพิทยาคม

-- advertisement --