โลโก้โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกะเปอร์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 460097

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – เพชรเกษม กะเปอร์ กะเปอร์ ระนอง 85120

โทรศัพท์ : 077897014

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกะเปอร์วิทยา