-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

รหัสโรงเรียน : 330180

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 43/8 – คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 076451284

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคลองเคียนรัฐราษฎร์รังสรรค์

-- advertisement --