-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทับปุดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทับปุดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 330184

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 63 เพชรเกษม บ่อแสน ทับปุด พังงา 82180

โทรศัพท์ : 076599012

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทับปุดวิทยา

-- advertisement --