-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

รหัสโรงเรียน : 330186

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 44 เพชรเกษม ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 076490813

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา

-- advertisement --