-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 330178

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 1/3 – โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา 82140

โทรศัพท์ : 076494338

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา

-- advertisement --