-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

รหัสโรงเรียน : 330185

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 21 – นาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120

โทรศัพท์ : 0-

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา

-- advertisement --