-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

รหัสโรงเรียน : 460093

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 1 เพชรเกษม บางริ้น เมืองระนอง ระนอง 85000

โทรศัพท์ : 077811078

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

-- advertisement --