-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร

รหัสโรงเรียน : 460096

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 22 เพชรเกษม บางแก้ว ละอุ่น ระนอง 85130

โทรศัพท์ : 077847181

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร

-- advertisement --