-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

รหัสโรงเรียน : 400064

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 135 – ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076260510

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์

-- advertisement --