-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสตรีพังงา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสตรีพังงา

รหัสโรงเรียน : 330175

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 204 เพชรเกษม ท้ายช้าง เมืองพังงา พังงา 82000

โทรศัพท์ : 076412050

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสตรีพังงา

-- advertisement --