-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเกาะยาววิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเกาะยาววิทยา

รหัสโรงเรียน : 330176

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : โรงเรียนเกาะยาววิทยา – เกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160

โทรศัพท์ : 076597107

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะยาววิทยา

-- advertisement --