-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ‘จุติ-ก้อง อนุสรณ์’

รหัสโรงเรียน : 400063

เขตการศึกษา : สพม.เขต 14

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 99 บ้านดอน-เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076615564

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม ‘จุติ-ก้อง อนุสรณ์’

-- advertisement --