-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกาบังพิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกาบังพิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 440226

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 3 – กาบัง กาบัง ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073239309

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกาบังพิทยาคม

-- advertisement --