-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

รหัสโรงเรียน : 440214

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 125 พิพิธภักดี สะเตง เมืองยะลา ยะลา 95000

โทรศัพท์ : 073-212820

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

-- advertisement --