-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนราธิวาส

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนราธิวาส

รหัสโรงเรียน : 240348

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 143/45 โคกเคียน โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 96000

โทรศัพท์ : 073541771

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนราธิวาส

-- advertisement --