-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

รหัสโรงเรียน : 440224

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 90 ยะหา-ตาชี ยะหา ยะหา ยะลา 95120

โทรศัพท์ : 073291240

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนยะหาศิรยานุกูล

-- advertisement --