-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

รหัสโรงเรียน : 300332

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 188 เพชรเกษม นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 073432939

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนราชมุนีรังสฤษฏ์

-- advertisement --