-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

รหัสโรงเรียน : 240356

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 29 อุปการวิทยา รือเสาะออก รือเสาะ นราธิวาส 96150

โทรศัพท์ : 073571035

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนรือเสาะชนูปถัมภ์

-- advertisement --