-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนร่มเกล้า

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนร่มเกล้า

รหัสโรงเรียน : 240354

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 106/9 – ยี่งอ ยี่งอ นราธิวาส 95180

โทรศัพท์ : 073591519

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนร่มเกล้า

-- advertisement --