โลโก้โรงเรียนศรีวารินทร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนศรีวารินทร์

รหัสโรงเรียน : 240358

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 50 – ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส 96210

โทรศัพท์ : 073554532

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนศรีวารินทร์