-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสวนพระยาวิทยา

รหัสโรงเรียน : 240365

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 301 – ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส 96220

โทรศัพท์ : 073589009

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสวนพระยาวิทยา

-- advertisement --