โลโก้โรงเรียนสายบุรี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสายบุรี ‘แจ้งประชาคาร’

รหัสโรงเรียน : 300339

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 16 สายบุรี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี 94110

โทรศัพท์ : 073411031

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสายบุรี ‘แจ้งประชาคาร’