-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

รหัสโรงเรียน : 300341

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 170 เพชรเกษม ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี 94150

โทรศัพท์ : 073491319

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์

-- advertisement --