-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนสุไหงโกลก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนสุไหงโกลก

รหัสโรงเรียน : 240362

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 163 ทรายทอง2 สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 96120

โทรศัพท์ : 073611053

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนสุไหงโกลก

-- advertisement --