-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนเบตง

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนเบตง’วีระราษฎร์ประสาน’

รหัสโรงเรียน : 440219

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 รวมวิทย์ เบตง เบตง ยะลา 95110

โทรศัพท์ : 073230449

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนเบตง’วีระราษฎร์ประสาน’

-- advertisement --