-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนแม่ลานวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนแม่ลานวิทยา

รหัสโรงเรียน : 300345

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – แม่ลาน แม่ลาน ปัตตานี 94180

โทรศัพท์ : 073356382

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนแม่ลานวิทยา

-- advertisement --