-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

รหัสโรงเรียน : 300331

เขตการศึกษา : สพม.เขต 15

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 37 – โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 94120

โทรศัพท์ : 073431683

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา

-- advertisement --