-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

รหัสโรงเรียน : 550507

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 124 เกาะใหญ่-ระโนด เชิงแส กระแสสินธุ์ สงขลา 90270

โทรศัพท์ : 074399043

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกระแสสินธุ์วิทยา

-- advertisement --