-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนกำแพงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนกำแพงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 560174

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 145 ละงู-ทุ่งหว้า กำแพง ละงู สตูล 91110

โทรศัพท์ : 074-701204

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนกำแพงวิทยา

-- advertisement --