-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

รหัสโรงเรียน : 560171

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 123 ประชาสงเคราะห์ ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074737131

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนควนกาหลงวิทยาคม (นิคมวัฒนา)

-- advertisement --