โลโก้โรงเรียนควนเนียงวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนควนเนียงวิทยา

รหัสโรงเรียน : 550523

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 709 สุทธิชัย รัตภูมิ ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074386443

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนควนเนียงวิทยา