-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

รหัสโรงเรียน : 550503

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 260 – ตะเครียะ ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074-318477

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนตะเครียะวิทยาคม

-- advertisement --