-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

รหัสโรงเรียน : 560176

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : – – ป่าแก่บ่อหิน ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074789112

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์

-- advertisement --