-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์

รหัสโรงเรียน : 560177

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : หมู่ 5 ต.นาทอน อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล – นาทอน ทุ่งหว้า สตูล 91120

โทรศัพท์ : 074750933

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนท่าศิลาบำรุงราษฎร์

-- advertisement --