-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนธรรมโฆสิต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนธรรมโฆสิต

รหัสโรงเรียน : 550522

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 101 – นาหม่อม นาหม่อม สงขลา 90310

โทรศัพท์ : 074310702

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนธรรมโฆสิต

-- advertisement --