-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปากจ่าวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปากจ่าวิทยา

รหัสโรงเรียน : 550524

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 75 – ควนโส ควนเนียง สงขลา 90220

โทรศัพท์ : 074-241152

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปากจ่าวิทยา

-- advertisement --