-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

รหัสโรงเรียน : 560178

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 216 – ปาล์มพัฒนา มะนัง สตูล 91130

โทรศัพท์ : 074774326

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนปาล์มพัฒนวิทย์

-- advertisement --