-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

รหัสโรงเรียน : 550485

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6

ที่อยู่ : 19 ราชดำเนิน บ่อยาง เมืองสงขลา สงขลา 90000

โทรศัพท์ : 074311006

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา

-- advertisement --