-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนระโนดวิทยา

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนระโนดวิทยา

รหัสโรงเรียน : 550502

เขตการศึกษา : สพม.เขต 16

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 – ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) 3

ที่อยู่ : 154 ระโนด – กระแสสินธุ์ ระโนด ระโนด สงขลา 90140

โทรศัพท์ : 074-391017

แฟกซ์ : สอบถามทางโทรศัพท์

เว็บไซท์ : รอปรับปรุงข้อมูล/สอบถามทางโทรศัพท์

SOCIAL MEDIA : Facebook, Twitter, Page, Instagram, Youtube

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนระโนดวิทยา

-- advertisement --